Tuesday, December 06, 2005

Afrikansk solnedgang


Solen er den sammen, men solnedgangen over Sør-Afrikas sletter er minst like fin som hjemme.

1 Comments:

Blogger Alf Helge said...

Den er fortryllende...

12:50 PM  

Post a Comment

<< Home